Vad är en interaktiv skrivtavla?

En interaktiv skrivtavla (även interaktiv whiteboard), är ett pedagogiskt undervisningsverktyg och/eller mötesverktyg som används i skolor, på företag och i andra organisationer och verksamheter. Den interaktiva skrivtavlan, tillsammans med en pedagogisk och intuitiv mjukvara, är lärarens eller mötesledarens verktyg för att skapa kreativa utbildnings- och mötessituationer och för att organisera och strukturera sina olika verksamheter.

Hur fungerar en interaktiv skrivtavla?

En interaktiv skrivtavla består av en skrivtavla, en projektor och en eller flera högtalare, samtliga kopplade till en dator. Projektorn projicerar datorns bildskärm i storformat på skrivtavlan. Allt som syns på din datorskärm syns på den interaktiva skrivtavlan och datorn styrs från den interaktiva skrivtavlan.