Att tänka på

Garantier, service och support

Var noga med att du köper en interaktiv skrivtavla med svensk tillverkargaranti, d.v.s. att den inte är parallellimporterad. Det är nämligen så att garantin endast gäller i det land den interaktiva tavlan kommer ifrån. Därför måste en tavla, om den är parallellimporterad, skickas tillbaka till ursprungslandet för service och reparation om någonting går sönder. Om service skulle utföras i Sverige på en parallellimporterad tavla upphör garantin att gälla även i ursprungslandet. Garantin är därmed förverkad.

Med en svensk tillverkargaranti får du:

  • Full trygghet och garanti i Sverige
  • Tillgång till rätt mjukvaruuppdateringar på svenska
  • Certifierade installatörer
  • Svensk support
  • Service i Sverige

För fler mervärden, kontakta respektive leverantör.

Utbildning

Alla erfarenheter visar att ju mer användarna utbildas, desto mer används den interaktiva tavlan. Utbildning hjälper dig alltså att komma igång att nå det mål som var syftet med investeringen. Säkerställ att det finns en långsiktig implementerings- och utbildningsplan som är väl förankrad i verksamheten.

Som allt annat när det gäller konsulttjänster så gäller det att tänka på:

  • är utbildaren certifierad av leverantören?
  • finns det ett tydligt kvalitetssäkrat utbildningsprogram?
  • kan du få referenser från en verksamhet liknande din egen?
  • finns en gedigen erfarenhet av att hantera lärprocesser?